#1 #2 #3

BEZPEČNÉ A STIMULUJÚCE PROSTREDIE PRE VAŠE DIEŤATKO…

Ponuka

JASLIČKY: poldenná/celodenná starostlivosť pre deti vo veku: 1 r. -3,5 r. MINI ŠKOLIČKA: 3 h. program pre deti vo veku: 17m.-3 r/ 2-3-4 krát týždenne.

Program

Dôkladne prepracovaný výchovno-vzdelávací program obohatený o zážitkovú ANGLIČTINU a prepojený s MONTESSORI pedagogikou.

Kontakt

jasličky HRIVKO  Mgr. Alexandra Ščípová,  Sládkovičová 5, Prievidza , hrivko.obcianskezdruzenie@gmail.com, www.hrivko.sk, riaditeľka: 0908 512 222, prevádzka: 0940 861 215

Novinky

Hrivko hľadá lektorov, pedagógov..

23. januára 2019
Si trpezlivý, zodpovedný, komunikatívny človek ? Oplývaš kreativitou, si pohybovo nadaný, spievaš alebo hráš na hudobnom nástroji, ovládaš anglický jazyk…

Read More

MINI ŠKOLIČKA

23. januára 2019
MINI ŠKOLIČKA – MÚDRY HRIVKO od 17m.- do 3,5r. Program predstavuje podnetnú zážitkovú výučbu, ktorá podporuje optimálny vývoj dieťaťa. Základ…

Read More


Jasle

MILÍ RODIČIA, MILÉ MAMINKY, radi by sme Vám predstavili atraktívny priestor plný starostlivosti, bezpečia a pozornosti o rozlohe 200 m2, v tichej ľahko dostupnej lokalite mesta Prievidza, ktoré sme zriadili v rodinnom domčeku so zatrávnenou plochou a ihriskom,  kde sa s radosťou postaráme aj o Vaše dieťatko vo veku od 6m. do 3,5r. Jasličky HRIVKO sme tvorili tak, aby sme našim najmenším vytvorili skutočný druhý domov.

DETIČKY SÚ U NÁS ROZDELENÉ DO TRIED PODĽA VEKU, REŠPEKTUJÚC ICH POTREBY, REŽIM A ZÁUJMY. Samostatná spálňa s detskými postieľkami, kuchyňa s jedálňou, detské toalety s umývadielkami sú v Hrivkovi ku každej triede samozrejmosťou.

KTO SA BUDE STARAŤ O VAŠE DIEŤATKO? Mladý, kreatívny, vzdelaný a kvalifikovaný personál (pedagógovia, zdravotná sestra, lektor angličtiny, lektor montessori pedagogiky ), pripravený s chuťou pracovať a s kladným vzťahom k deťom.

6

V čom sme iní?

 • antialergické prostredie s podlahovým kúrením
 • dôkladne prepracovaný výchovno-vzdelávací program
 • heslované fotoalbumy edukácie určené len pre našich rodičov KIDS STUDIO
 • ekologické drevené a látkové hračky
 • bezpečné drevené postieľky v samostatne oddelených spálničkách s antialergickými matracmi
 • preferujeme celozrnné výrobky, denne čerstvé ovocie a zeleninu, čerstvé šťavy
 • pohybové aktivity, relaxačné a dychové cvičenia, masáže, pobyt na čerstvom vzduchu
 • plienočky a pyžamká v cene školného
 • kvalifikovaný personál, lektor angličtiny, lektor montessori pedagogiky
 • zvlhčovač vzduchu, aromaterapia, čistenie priestorov párnym čističom
 • sme tu pre Vás aj počas prázdnin
 • nástup v prípade voľnej kapacity zariadenia je možný počas celého roka
 • naše zariadenie je riadne schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR a je registrované na VÚC v Trenčíne.

picture of baby boy with big gift box

Starostlivosť zahŕňa:

 • Dohľad a starostlivosť o dieťa od prevzatia až po odovzdanie rodičovi.
 • Kŕmenie dieťaťa, zabezpečovanie pitného režimu. ( s tým spojená bezpečnosť a hygiena, pripútanie do jedálenskej stoličky, ponúkanie tekutín počas dňa)
 • Prebaľovanie – s tým spojené zabezpečenie plienok, toaletných a hygienických potrieb pre dieťa. ( s tým spojená hygiena, kúpanie vo vaničke, používanie hygienických potrieb)
 • Umývanie rúk pred každým jedlom, resp. vždy keď je to potrebné, s cieľom pestovania návyku pravidelného umývania rúk a pestovania zdravého životného štýlu.
 • Hrové aktivity adekvátne vekovým a individuálnym osobitostiam dieťaťa s cieľom jeho rozvíjania a progresu. ( s tým spojené pravidelné cvičenie 1-2 krát denne, pravidelný pobyt na čerstvom vzduchu.
 • Rozvoj sebaobslužných zručností dieťaťa – pestovanie návykov spolupracovať pri manipulácii s odevom a obuvou (obliekanie, vyzliekanie)
 • Rozvoj myslenia, vnímania, pamäti, citov, slovnej zásoby hrovými formami primeranými k veku dieťaťa. ( čítanie kníh, rozprávok, riekaniek a pesničiek, komunikácia s dieťaťom primeraná veku )

girl playing upside down

V rámci školného pre dieťa poskytujeme:

 • prírodnú kozmetiku/hygienické potreby
 • pyžamká 
 • jednorazové plienky
 • prebaľovacie podložky
 • vlhčené utierky
 • papierové vreckovky
 • podbradníky
 • uteráky
 • posteľnú bielizeň/deky

Teddy peeking

Čo si doniesť:

 • Kópiu kartičky poistenca dieťatka
 • Pohodlné oblečenie do triedy
 • Náhradné oblečenie (spodná bielizeň, tričko,tepláky,ponožky…)
 • Vhodné pevné prezuvky
 • Dudlík a dojčenské mlieko ak sú potrebné (krabica mlieka musí byť neotvorená)

Prosíme označiť deťom všetky veci fixou, aby predišlo ich strate alebo výmene.

Za hračky donesené z domu nezodpovedáme. Prosíme rodičov, aby deťom nedávali žiadne malé predmety (sponky, centovky, žuvačky….), ktoré by mohli prehltnúť ony alebo ich kamaráti.

5

Info

 • Detičky prijímame podľa poradovníka, v prípade voľného miesta je nástup možný počas celého roka.
 • Počas štátnych sviatkov je prevádzka zatvorená
 • Školné a stravné sa uhrádza vždy k 8.dňu daného mesiaca.
 • V prípade choroby sa školné nevracia, vracia sa len poplatok za stravu pokiaľ bola rodičom odhlásená do 7:00 hod.
 • Rodič alebo zákonný zástupca je vždy povinný informovať prevádzkovateľa zariadenia o zmenách v zdravotnom stave dieťatka, zmenách v psychickom rozpoložení a podávaných liekoch.
 • Našou snahou je eliminovať detské ochorenia. Preto v našom zariadení môžu byť počas dňa iba zdravé detičky. Akékoľvek podozrenie na zhoršený zdravotný stav dieťatka počas dňa konzultujeme ihneď s rodičmi. V prípade ochorenia dieťatka vyžadujeme lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.
 • Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim – čaj, voda, čerstvé ovocie, cereálie, desiata, plnohodnotný obed a olovrant.
 • Pri podaní prihlášky, aby bola považovaná za záväznú, je potrebné uhradiť zápisný poplatok v hodnote 150 Eur.

Počas neprítomnosti dieťatka sa zo školného nevracia, rodič je povinný odhlásiť dieťatko zo stravy najneskôr do 7:45 hod., inak vám bude strava za daný deň účtovaná. Cena školného zahŕňa všetky ostatné aktivity poskytované nad rámec bežnej prevádzky (angličtina, tématické aktivity – párty, oslavy narodenín +darčeky, Mikuláš, vianočný večierok …).

Prihláška

Náš tím

Podpora štátu

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280€, pre každú zamestnanú matku,
ktorý poskytuje úrad sociálnych vecí a rodiny V Prievidzi.

Príspevok na starostlivosť o dieťa 280 Eur mesačne:

Príspevkom na starostlivosť o dieťa si vie rodič v niektorých prípadoch pokryť až 80% nákladov na jasličky. Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Právny predpis:

zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba:

jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.

Podmienky nároku:

vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Výška dávky:

príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 280 eura, alebo v sume 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa.

Zánik nároku:

nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

KONTAKTUJTE NÁS A DOZVIETE SA VIAC

Cenník služieb

 • Jasličky – Poldenný pobyt
 • 305€
 • Jednorazové zápisné: 100€
 • Strava: 3,00€ / deň
 • ZDARMA: plienky, pyžamká, hyg. potreby
 • PRIDAJ SA K NÁM
 • Jasličky – Celodenný pobyt
 • 365€
 • Jednorazové zápisné: 100€
 • Strava: 3,30€ / deň
 • ZDARMA: plienky, pyžamká, hyg. potreby
 • PRIDAJ SA K NÁM
 • MINI ŠKOLIČKA deti vo veku 17m. – 3r.
 • 129€
 • rodič zaplatí mesačne
 • Dĺžka programu: 3 mesiace
 • Pravidelnosť dochádzky: 2 krát týždenne, 8:30 – 11:30, PO, UT
 • ZDARMA: pitný režim, ovocná desiata
 • PRIDAJ SA K NÁM
 • MINI ŠKOLIČKA deti vo veku 17m. – 3r.
 • 169€
 • rodič zaplatí mesačne
 • Dĺžka programu: 3 mesiace
 • Pravidelnosť dochádzky: 3 krát týždenne, 8:30 – 11:30, PO, UT, ST
 • ZDARMA: pitný režim, ovocná desiata
 • PRIDAJ SA K NÁM

Galéria

Nahliadnite

kolaz snehuliak kolaz pohyb (2) kolaz zdobenie stromčeka kolaz artee kolaž pocasie kolaž huby

Kontaktujte nás

NAVŠTÍVTE NÁS ALEBO NÁM ZANECHAJTE ODKAZ

Jasličky Hrivko
Sládkovičova 5,
971 01 Prievidza,
Slovenská republika
0908 512 222,0940 861 215
hrivko@centrum.sk